Home

My name is Michał Polakowski and I am a principal investigator  in the project: „Crises and reforms of old-age pension  systems – a comparative analysis” sponsored by National Centre for Science Poland (agreement UMO-2016/20/S/HS5/00452).

I defended his PhD, entitled „The institutional transformation of social policy in East Central Europe. Poland and Hungary in comparative and historical perspective” at Maastricht University (The Netherlands) in 2010.

I received his MA  from Central European University (MA in Political Science, 2005), Hogskolan Dalarna (MA in Political Sociology 2003) Institute for Social Policy (2003) Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego (2003).

My researach interests include pension systems, comparative social policy, political economy of welfare states, labour market policy, family policy and migrations.

I was a visiting researcher at European University Institute (Italy), Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Denmark), University of Bath (United Kingdom) and Syddansk University (Denmark). Michał is a co-founder ICRA Foundation, which has been involved in projects devoted to social policy, co-organiser of Warsaw Debates on Social Policy seminar series and the author of 30 policy papers. He cooperated with the International Labour Organisation as an expert.

IN POLISH

W Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Wydział Ekonomii) realizuję projekt „Kryzysy i reformy systemów emerytalnych w Europie – analiza porównawcza”, finansowany z środków  Narodowego Centrum Nauki (umowa UMO-2016/20/S/HS5/00452).

Pracę doktorską zatytuowaną „The institutional transformation of social policy in East Central Europe. Poland and Hungary in comparative and historical perspective” obroniłem na Uniwersytecie w Maastricht (Holandia) w 2010 roku. Studia magisterskie odbywał w Central European University (MA in Political Science, 2005), Hogskolan Dalarna (MA in Political Sociology 2003) i Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego (2003). Odbyłem staże badawcze w European University Institute (Włochy), Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Dania), University of Bath (Wielka Brytania) czy Syddansk University (Dania). Jestem współzałożycielem Fundacji ICRA, która zrealizowała i realizuje projekty poświęcone polityce społecznej, współorganizatorem Warszawskich Debat o Polityce Społecznej i autorem około 20 policy papers.

Moje zainteresowania badawcze obejmują systemy emerytalne, międzynarodową porównawczą politykę społeczną, ekonomię polityczną państwa opiekuńczego, politykę rynku pracy, politykę rodzinną i migracje.