NASZE EMERYTURY: JAKICH REFORM POTRZEBUJEMY?

16 listopada 2017 wziąłem udział w seminarium organizowanym w ramach Warszawskich Debat o Polityce Społecznej. Oprócz mnie w spotkaniu, w charakterze panelistów, wzięli udział również Krzysztof Hagemejer i Janina Petelczyc.

Polski system emerytalny jest przedmiotem nieustających dyskusji i reform. Tylko w ciągu kilku ostatnich kilku lat kolejne rządy podwyżały i obniżały wiek emerytalny, zmieniały poziom najniższej emerytury, na kilka sposobów dokonywały waloryzacji świadczeń, czy zmieniały rolę drugiego filara. W najbliższym czasie czeka nas debata na temat środków, które pozostały w OFE i rozwoju dodatkowych, nieobowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Powyższe zmiany w różnym stopniu wpływają nie tylko na sytuację finansową przyszłych i obecnych emerytów, ale mają także wpływ na finanse publiczne. Złożoność tych zmian i odroczenie w czasie skutków niektórych z nich powodują, że Polacy nie mają świadomości, jak reformy te przełożą się one na wysokość emerytur. Wreszcie, pojawiają się propozycje fundamentalnych zmian, mających na celu zastąpienie obecnego systemu opartego na zasadzie zdefiniowanego świadczenia zupełnie innym.

Podczas seminarium podjęliśmy następujące kwestie:

  • Jak należałoby ocenić obecnie funkcjonujący system emerytalny w Polsce? Jakie są jego mocne i słabe punkty?
  • Czy konieczna jest zasadnicza reforma systemu emerytalnego? Jeśli tak, to dlaczego? Jaki powinna przyjąć kształt?
  • Jakie zmiany mają charakter priorytetowy?
  • W jaki sposób możemy wpływać na zwiększanie wysokości emerytur w przyszłości?
  • W jaki sposób system emerytalny powinien uwzględniać różny przebieg karier zawodowych kobiet i mężczyzn?