Kontakt/Contact

Dr Michał Polakowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Pracy i Polityki Społecznej

ul. Towarowa 53, p. 314